РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА

Голова редколегії, головний редактор:

Гавриш О.А., професор, доктор техн. наук, декан факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “КПІ”, завідувач кафедри міжнародної економіки

Заступник голови редколегії

Стеченко Д. М., професор, доктор економ. наук, професор кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ”

Члени редколегії:

Scott F. Meadow, Academic Director of Global Initiatives, Professor of Entrepreneurship, University of Chicago, Booth School of Business, США

Базилевич В.Д., професор, доктор економ. наук, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Герасимчук В.Г., професор, доктор економ. наук, професор кафедри міжнародної економіки  НТУУ “КПІ”

Дергачова В.В., професор, доктор економ. наук, завідувач кафедри менеджменту  НТУУ “КПІ"

Довгань Л.Є., професор, канд. економ. наук, професор кафедри менеджменту НТУУ “КПІ”

Капустян В.О., професор, доктор фіз.-мат. наук, зав. кафедри математичного моделювання економічних систем НТУУ “КПІ”

Козаченко С.В., професор, доктор економ. наук, директор Міжнародного центру розвитку підприємництва та менеджменту при Міжнародному науково-технічному університеті

Круш П. В., професор, канд. економ. наук, зав. кафедри економіки та підприємництва НТУУ “КПІ”

Куденко Н. В., професор, доктор економ. наук, професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету ім.  В.Гетьмана 

Кузьмін О.Є., доктор економ. наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”

Любодраг Тановіч, професор, доктор наук,  Белградський університет, Сербія

Румянцев А.П., академік Академії наук Вищої школи України та Академії економічних наук України, професор, доктор економ. наук, професор кафедри маркетингу НТУУ „КПІ”

Сігайов А.О., професор, доктор економ. наук, професор кафедри економіки і підприємництва НТУУ „КПІ”

Смоляр Л.Г., професор, канд. економ. наук, ректор Міжнародного університету фінансів

Солнцев С.О., професор, доктор фіз.-мат. наук, зав. кафедри промислового маркетингу НТУУ “КПІ”

Тємічев А.М., професор, доктор економ. наук, декан факультету маркетингу, менеджменту, підприємництва Білоруського національного технічного університету, Білорусь

Шульгіна Л.М., доктор економ. наук, доцент, професор кафедри менеджменту НТУУ „КПІ”

Яловий Г.К., професор, доктор економ. наук, зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки НТУУ “КПІ

Відповідальний секретар:

Зозульов О.В., доцент, канд. економ. наук, заступник декана ФММ НТУУ “КПІ” з наукової роботи

Технічний секретар

Ренська-Скребньова Н.Ю.

© Авторські права належать авторам статей