ВЕБОМЕТРИЧНИЙ РАНГ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ ПІДПРИЄМСТВА

Статтю присвячено дослідженню теоретичних та практичних засад комплексного дослідження застосування Інтернет-технологій в управлінні маркетинговими комунікаціями підприємств. Увагу приділено оцінюванню веб-ресурсу як основного носія комунікацій, що обумовило необхідність виявлення критеріїв, які визначають його ефективність та зв’язок з економічною результативністю діяльності підприємств. Зокрема, вивчено показники та критеріїв ефективності електронного ресурсу, інструментарій для оцінювання та підвищення ефективності заходів маркетингових комунікацій підприємств на основі Інтернет-технологій. У даній статті обґрунтовано значення вебометричного рангу як основного показника ефективності веб-ресурсу в оцінюванні маркетингових комунікацій підприємств в мережі Інтернет. На підставі систематизації підходів до оцінювання ефективності маркетингових комунікацій виявлено основні показники ефективності електронного ресурсу. Запропоновано інструментарій для оцінювання та підвищення ефективності заходів маркетингових комунікацій на основі Інтернет-технологій.

Література: 

1. Кутлалиев А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 416 c. – (Профессиональные издания для бизнеса).
2. Михалев С.А. Инструментальные средства повышения экономической эффективности интернет-рекламы : автореф. дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.13 Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики / С.А. Минаев. – М.: РГБ, 2005. – 20 c.
3. Таганов Д. Оценка эффективности Интернет-маркетинга / Д. Тарганов // Интернет-маркетинг, 2002. – № 5. – С. 27–29.
4. Хэнсон У. Internet-Маркетинг: учебно-практическое пособие / У. Хэнсон; пер. с англ. под ред. Ю. Цыпкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 527 c.
5. Гуров Ф.П. Продвижение бизнеса в Интернет: все о PR и рекламе в Сети / Ф.П. Гуров. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Вершина, 2009. – 152 c.
6. Thelwall М. Vеbometrics / M. Thelwall, L. Vaughan, L. Bjorneborn // An¬nual Review of Information Science and Technology. – 2005. – Vol. 39. – P. 81–135.
7. Сурков А. Интегрированные маркетинговые коммуникации и роль интернет-ресурса в продвижении бренда / А. Сурков // Интернет-маркетинг, 2005. – № 1. – С. 13–18.
8. Новомлинский Л. Электронная коммерция: тенденции развития в мире и в России / Л. Новомлинский . – М.: Финансы и статистика, 2004. – 2

Завантажити текст статті: