ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З СПОЖИВАЧЕМ

У статті розглядається підхід до оцінки ефективності взаємодії з споживачем в мережі Інтернет. Запропонована комплексна методика оцінки ефективності заходів у Інтернет просторі, в тому числі в соціальних мережах Facebook і ВКонтакте, які розглядаються як інформаційна платформа споживача.

Дослідження параметрів ефективності формувалися на основі даних пошукових науково-дослідних робіт, що проводяться методом глибинних інтерв'ю з експертами - smm менеджерами, які безпосередньо відповідають за контент і просування сторінок в соціальних мережах і SEO адміністраторами - фахівцями, які несуть безпосередню відповідальність за пошукову оптимізацію та просування веб-сайтів. В цій статті пропонуються оцінки ефективності взаємодії з споживачами, заснованих на аналізі веб-сайтів компанії та її діяльності в соціальних мережах. З допомогою такого комплексного підходу компанія зможе проаналізувати діяльність в Інтернеті і вибрати відповідні методи комунікації для створення своїх рекламних стратегій з метою просування своїх товарів і формування інтерактивної платформи для спілкування з клієнтами.

Література: 

1. Успенский И.В. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ / Учебник. - СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. [Электронный источник] - Режим доступа :/ / http://www.aup.ru/books/m80/- Заголовок с экрана
Uspenskij IV Internet-marketing/Texbook. -San Petersburg.: CPGYiF, 2003 Mode of access: http://www.aup.ru/books/m80/-
2. ГФК-ЮКРЕЙН. Регулярные интернет пользователи / Отчет, февраль 2013 - на правах рукописи
GfK-Ukraine. Reguljarnye Internet polzovatili / Otchet, February 2013 - na pravah rukopisy
3. Википедия - [Электронный источник] - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Блог - Заголовок с экрана
Vikipedia Mode of access: http://ru.wikipedia.org/wiki/Блог
4. Opinion Software Media. Вся Украина 15 +. Февраля 2013 / Отчет компании InMind, 2013, на правах рукописи
Opinion Software Media. Vsja Ukraine 15 +. Lutyj 2013 rik / Zvit companii InMind 2013, na pravah rukopisy
5. Локализация Интернет-проектов в зарубежных странах: особенности национальной адаптации в Киеве. Одноклассники изучили украинский язык. / / Маркетинг в Украине. № 3, 2012. - С. 53-54
Lokalizacija Internet - proektiv v zarybiznyh krainah: osoblyvosti nacionalnoj adaptacii y Kyevi. Odnoklasniki vyvchili ukrainsky movy. / / Marketing v Ukraini. № 3, 2012. - Stor. 53-54
6. Сергей Паранько. Интернет проекты Mail. Ru Group локализуются для ближнего зарубежья / / Маркетинг в Украине. № 3, 2012. - С. 55-56
Sergij Paranko. Internet proecty Mail. Ru Group lokalizyutsja dlia bliznego zarubizja / / Marketing v Ukraini. № 3, 2012. - Stor. 5 мая -5 6
7. Интернет-маркетинг. Справочник терминов .. [Электронное источник] - Режим доступа :/ / http://www.seopro.ru/guide/105.html/- Заголовок с экрана
Internet - marketing. Spravochnik terminov. Mode of access: http://www.seopro.ru/guide/105.html/

8. Стельмах А.А. Мониторинг интерактивных маркетинговых коммуникаций / / Торговля и рынок Украины. Тематический сборник научных трудов по проблемам торговли и общественного питания. Выпуск 17. - Донецк: ДонНУЭТ, 2004. - Т. 1. - С. 210-214

Stelmah OO Monotoring interaktivnyh marketingovyh komynikacij / / Torgovlia I rynok Ukrainny. Tematichnyi zbirnyk na ukovyh prac z problem torgivlo i gromadskogo harchyvania. Vypusk 17. - Donetsk, Don Duet, 2004. - T .1. - S. 210-214

9. Фурманкевич Н.М. Эффекты рекламного вещания / Н. М. Фурманкевич / / Вестник Луганского нац. пед. ун-та им. Т. Шевченко. Серия Филологические науки. - Луганск, 2008. - № 3. - С. 208-215.

Furmankevich N. M. Efecty reclamnogo movlenja / N. M. Furmankevich / / Visnik Luganskogo nac. Ped. Un - ty im. T. Shevshchenka. Serija Filologichni nayki. - Lugansk, 2008. - # 3. - S. 208-215

10. Дубовик О. В. Методические основы оценки эффективности управления интернет-рекламой торговых предприятий / В. Дубовик / / Формирование рыночных отношений в Украине: сб. наук. пр. - М. - 2009. - № 9 (100). - С. 106-111.

Dybovik O. V. Metodychni zasady ocinki efectyvnosti upravlinnja internet - reclamou torgovelnyh pidpryemstv / O. V. Dybovik / / Formuvaniaj rynkovyh vidnosin v Ukraine: zb. Nauk. Pr. - K. - 2009. - # 9 (100) / - s. 106-111.

11. Манн И. Точки контакта. Простые идеи для улучшения вашего маркетинга / Игорь Манн, Дмитрий Турусина. - 2-е изд .. - М.: Манн, Иванов и Фербер 2013. - 156 с. ISBN 978-5-91657-556-9

Mann, I. Tochki kontacta. Prostye idie dlaj uluchsheniaj dshego marketinga / Igor Mann, Dmitrij Tyrysin. - 2 izd.-M.: Mann, Ivanov I Ferber 2013. - 156 s. ISBN 978-5-91657-556-9

Завантажити текст статті: