ВПЛИВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ (ПІДПРИЄМСТВА)

У статті розглянуто теоретичні аспекти поняття «трансакційні витрати» , досліджено специфіку трансакційних витрат у сучасної виробничої діяльності , виявлено їх джерела та особливості впливу на діяльність компанії (підприємства). Категорія « трансакційні витрати » у наш час є однією з найскладніших , суперечливих в економічній теоріі. В дослідженні визначено, що трансакційні витрати, які були введені як нове поняття в першій половині ХХ століття , мають ключове значення у розвитку діяльності будь-якої компанії (підприємства). У роботі виявлено соціально - економічні основи для формування трансакційних витрат в умовах ринкової економіки, обгрунтовано необхідність їх регулювання та пошук методів їх сніженія.Также відзначено , що багато видів трансакційних витрат безпосередньо не спостережувані і тому насилу піддаються статистичному виміру. Разом з тим , зниження трансакційних витрат є однією з найбільш актуальних завдань реалізації позитивних змін національної економіки, найважливішою умовою її розвитку.

Література: 

1. Шаститко, А.А.Трансакционные издержки (содержание, оценка и взаимосвязь с проблемами трансформации) / А. Шаститко // Вопр.экономики. – 1997. - № 7. – С.43 – 51.
2. Камаев, В.Д. Экономическая теория: учеб.пособие/ В.Д.Камаев. – Москва : ВЛАДОС, 2004.–592с.
3. Колодняя, Г.В. Сквозь призму практики: неоинституциональная теория фирмы: Монография / Г.В. Колодняя – Москва: Издательский дом «Финансы и Кредит», 2007. – 160 с.
4. Герасименко, В.В. Теория переходной экономики. Микроэкономика/В.В. Герасименко. – Москва: ТЕИС, 2001. – 182 с.
5. Юданова, А.Ю. Микроэкономика: практический подход: учеб.пособие /А.Ю. Юданова; под ред.А.Г. Грязновой. – 4-е изд. – Москва: КНОРУС, 2008. – 704 с.
6. Трансакционнальные издержки [Электронный ресурс]/Центр управления финансами - Режим доступа: http://www.center-yf.ru/data/Buhgalteru/Transakcionnye-izderzhki.php - Дата доступа: 30.11.2013
7. Портер, Е. М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов /М.Е. Портер; пер. с англ. — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с.
8. Понятие транзакционных издержек. Классификации транзакционных издержек [Электронный ресурс] / E-educ.ru - заботясь об образовании – Режим доступа:http://e-educ.ru/ie4.html – дата доступа: 10.11.2013

Завантажити текст статті: