СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО: ПРИНЦИПИ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЕФЕКТИВНІСТЬ

Розглянуто концептуальні підходи до визначення поняття “стратегічне партнерство” та його різновидів. Сформульовано умови, критерії та основні принципи встановлення відносин стратегічного партнерства при здійсненні експортно-імпортних операцій. Виділено основні моделі відносин стратегічного партнерства та розмежовано етапи його становлення в Україні. Досліджено результативність співробітництва між державами за відповідними категоріями номінальних стратегічних партнерів. Згруповано за показником ВВП (ПКС) двадцять найпотужніших економік на підставі прогнозних значень розвитку світової економіки до 2050р. Запропоновано рекомендації стосовно прийняття рішень органами влади на предмет визначення векторів стратегічного партнерства. Розроблено заходи для реалізації принципів стратегічного партнерства, спрямовані на зміцнення моралі, відновлення і подальший розвиток освіти, науки, промисловості, аграрного сектору для корінного поліпшення добробуту української нації.

Література: 

1. Гомер. Одіссея. – Харків: Фоліо, 2001. – 547 с.
2. Державна служба статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Ракутина, Н.М. Стратегическое партнерство в региональном малом бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/128867578325689541/Default.aspx
4. Жовква І.І. Моделі стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – № 41, част. ІІ. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 32–38.
5. Європейський проект та Україна: монографія / А. В. Єрмолаєв, Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова [та ін.].– К. :НІСД, 2012.–192 с.
6. Пашков М. Реалии и перспективы стратегического партнерства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=104
7. Svitlana V. Andros. Impact assessment tools of monetary policy national banks on the parameters of the investment activity of the banking sector. EMIT: Economics Management Information Technology / Editor in Chief Radmilo Nikolić. – Vol.2/No.3/2013. – Bor, Serbia (Kralja Petra Prvog 23) : Građanska čitaonica Evropa, 2013 – (Bor : Kompjuter centar Bor). ISSN 2217-9011; COBISS.SR-ID 190266636.
8. Янукович і Ху Цзіньтао задекларували принципи стратегічного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ua.comments.ua/politics/153570-yanukovich-i-hu-tszintao.html
9. Зарембо К. Стратегічні партнерства без стратегії, або Чому цей інструмент не працює на користь України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/panorama-dnya/strategichni- partnerstva-bez-strategiyi.
10. Прогноз PricewaterhouseCoopers: Экономическое развитие ведущих стран мира в период до 2050г. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2013/01/16/5283.

Завантажити текст статті: