ПРО ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЙ У РАЗІ ПОШИРЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОННИХ ВЛАСНИКІВ ТА СИЛОВИХ ЗАХОПЛЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ (РЕЙДЕРСТВОМ)

Розкриваються проблемні питання забезпечення економічної безпеки підприємства, установи, організації, окремих підрозділів, об’єктів у разі широкомасштабного поширення правопорушень, пов’язаних з порушенням законних прав їх власників та силовим їх захопленням.

Література: 

1. Дьомін І. А. Методичні рекомендації. Корпоративні конфлікти: кримінальні способи та методи встановлення контролю за підприємством / Дьомін І. А. // Державний науково-дослідний інститут МВС України. – К.: КНУВС, 2007.– С. 6–7.
2. Яблоков Н. П. Основы методики расследования финансовых преступлений / Вестн. Москв. ун-та. – Серия 11 «Право». – 1999. – № 2. – С. 3–17.
3. Віктор Швець, голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Рейдерство – загроза економіці й державі. Захистити від нього може тільки система правова протидія. – Режим доступу: www.qolos.com.ua
4. В центрі уваги – реформування органів внутрішніх справ та боротьба з рейдерством. Режим доступу: www.qolos.com.ua
5. Матеріали ДДСБЕЗ МВС України – К., 2009.
6. Кримінальний кодекс України: за станом на 7 квітня 2008 р. – К.: Велес, 2008. – 160 с. – (Серія «Офіційні документи).

Завантажити текст статті: