УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто проблеми формування основних напрямів розвитку маркетингової програми промислового підприємства. Представлено динаміку інвестицій в українську чорну металургію. Постійні зміни в галузях, що споживають метизну продукцію, обумовлюють появу потреб у нових видах метизної продукції, що у свою чергу вимагає внесення змін в існуючу номенклатуру продукції підприємства. З урахуванням цього представлено основні об'єкти інвестування на металургійних підприємствах України. З метою покращення збутової діяльності промислових підприємств запропоновано план робіт з формування і просування сприятливого іміджу продукції. Визначено, що в умовах кризи базовим методом утримання частки ринку є стратегія середніх ринкових цін і підвищення якості продукції. Відповідно до цього методу основою розрахунку є внутрішні і зовнішні ціни конкурентів, які враховують особливості їхньої цінової політики.

Література: 

1. Скумин Т. Мировое производство стали и чугуна / Т. Скумин // Металл. – 2011. – №7. – С. 60 - 63.
2. Суровицкий А.В. В 2010 году ожидается дальнейший рост потребления стали в мире/ А.В. Суровицкий // Металл-курьер. – 2010. – С. 92 -97.
3. Сондерс Д. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование / Д. Сондерс, Н. Пирси, Г. Хулей. – М.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.
4. Носова Н.С. Конкурентная стратегия компании или маркетинговые методы конкурентной борьбы / Н.С. Носова. – М.: "Дашков и К", 2010. – 256 с.
5. Матанцев А. Стратегия, тактика и практика маркетинга / А. Матанцев – М.: Юристъ, 2004. – 378 с.
6. Альшулер И.Г. Стратегия и маркетинг. Две стороны одной медали, или Просто о сложном / И.Г. Альшулер. – М.: Дело, 2010. – 288.
7. Данченок В.И. Маркетинговое ценообразование: политика, методы, практика / В.И. Данченок, Л.Н. Иванова. – М.: Дело, 2006. – 464 с.

Завантажити текст статті: