ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Розглянуто питання розвитку малого бізнесу в Україні, проведено аналіз діяльності підприємств малого бізнесу України і Донецької області. Виявлено найбільші проблеми для розвитку малого бізнесу в Україні. На підставі виявленних проблем запропоновано заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємств малого бізнесу України.

The article presents the development of small business in Ukraine, presents the analysis the activities of small business in Ukraine and the Donetsk Region. The biggest problem for small business development in Ukraine have been revealed. On the basis of the problems proposed measures to improving the efficiency of small business enterprises support in Ukraine.

Література: 

1. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики [Текст] / З. С. Варналій. – 2 вид: випр. і доп. – К.: Знання, 2003. – 303 с. – ISBN 966-620-043-0.
2. Взаємодія громадських організацій, місцевої влади та підприємств [Текст] / Л. В. Беззубко, О. В. Долгальова, О. В. Балабенко та ін. – Донецьк: Норд-компьютер, 2007. – 250 с. – 300 пр. – ISBN 978-966-7477-72-1.
3. Devyatka V. V., Dolgal’yova E. V. The issues of the small business development in Ukraine [Text] // Nauka i Studia. – N 1 (6), 2008. – P. 17–21. – Przemysl. – ISSN 1561-6894.
4. Долгальова О. В. Малий бізнес в Україні (від політики підтримки до політики сталого розвитку і партнерства) [Текст] : моногр. / О. В. Долгальова. – Донецьк: «ВІК», 2007. – 449 с. – 300 пр. – ISBN 966-430-039-Х.
5. Котельніков В. Д. Місце малого підприємництва Донецької області в Україні у 2006 році. – www.donetskstat.gov.ua
6. Кулемзин А. В. Малому бизнесу – большие приоритеты [Текст] // Меркурий. – 2007. – № 10 (202). – С. 7 –9. – ISSN 966-346-012-1.
7. Логвиненко В. І. Промисловий потенціал області [Рисунок] // Меркурий. – 2007. – № 4 (196). – С. 10–12. – ISSN 966-346-01.
8. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Вороніна, В. Є. Воротін, Л. А. Мартинюк, Т. В. Черняк; ред. Л. І. Вороніна. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 307 с. – 2000 пр. – ISBN 966-7942-39-2.
9. Міжсекторна взаємодія громадського і приватного секторів та органів місцевого самоврядування / Л. В. Беззубко, О. В. Долгальова, О. В. Балабенко та ін. — Донецьк: Норд-компьютер, 2007. – 250 с.
10. Саниахметова Н. А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины [Текст] : учеб. / Н. А. Саниахметова. – Х.: Одиссей, 2005. – 800 с. – ISВN 966-378-23.

Завантажити текст статті: