ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: СТАН, АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ КРОКИ

Проаналізовано стан і розкрито проблеми зайнятості молоді в Україні. Встановлено залежність дієвості економіко-правового забезпечення з рівнем молодіжної зайнятості. Обґрунтовано доцільність розробки легітимних процедур як на державному, так і на місцевому рівнях влади задля досягнення задовільного рівня зайнятості молоді. Визначено актуальні завдання та запропоновано конкретні кроки щодо підвищення рівня зайнятості цієї категорії економічно активного населення.

The condition is analyzed and the problems of Ukrainian youth’s employment are considered. Dependence of effectiveness of economic-legal maintenance and youths’ employment level is established. The expediency of maintenance of working out legitimate procedures for a satisfactory youth’ employment level achievement at the state and local authority levels is proved. Actual tasks are defined and concrete steps concerning employment level increase of this category of the economically active population are offered.

Література: 

1. Мерлян Л. Молодежная занятость – резервы рынка труда в Украине? / Л. Мерлян // Менеджер по персоналу. – 2008. – № 5. – С. 56–60. – Библиогр.: с. 60.
2. Позняк О. Внешние трудовые миграции в Украине / О. Позняк // Менеджер по персоналу. – 2008. – № 10. – С. 16–20. – Бібліогр.: с. 20. 3. Заробитчанская кузница // Бизнес. – 2008. – № 37. – С. 53–54.
4. Крайне профессионально // Бизнес. – 2008. – № 38. – С. 62–65.
5. Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”: Закон України № 1659-IV від 23.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України від 16.07.2004. – 2004. – № 29. – (Офіц. вид.: Щотижневий нормат. бюл. укр. та рос. мовами / Верховна Рада України). – К.: Парламентське видавництво,
2004.
6. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України № 2998-XII від 05.02.1993 р. // Відомості Верховної Ради України від 20.04.1993. – 1993. – № 16. – (Офіц. вид.: Щотижневий нормат. бюл. укр. та рос. мовами / Верховна Рада України). – К.: Парламентське видавництво, 1993.
7. Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004–2008 роки: Закон України № 1281-IV від 18.11.2003 р. / Відомості Верховної Ради України від 16.07.2004. – 2004. – № 29. – (Офіц. вид.: Щотижневий нормат. бюл. укр. та рос. мовами. / Верховна Рада України). – К.: Парламентське видавництво, 2004.
8. Про зайнятість населення: Закон України № 803-XII від 01.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України від 02.04.1991. – 1991. – № 14. – (Офіц. вид.: Щотижневий нормат. бюл. укр. та рос. мовами / Верховна Рада України). – К.: Парламентське видавництво, 1991.
9. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення працевлаштування молоді: Закон України № 2429-IV від 01.03.2005 р. / Відомості Верховної Ради України від 01.04.2005. – 2005. – № 13. – (Офіц. вид.: Щотижневий нормат. бюл. укр. та рос. мовами. / Верховна Рада України). – К.: Парламентське видавництво, 2005.
10. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю: Закон України № 2150-IV від 04.11.2004 р. // Відомості Верховної Ради України від 14.01.2005. – 2005. – № 2. – (Офіц. вид.: Щотижневий нормат. бюл. укр. та рос. мовами / Верховна Рада України). – К.: Парламентське
видавництво, 2005.
11. Про затвердження Порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 82 від 25.02.2008 р. // Офіційний вісник України від 04.04.2008. – 2008. – № 23. – (Офіц. вид.: Міністерство юстиції України,
Головне державне об’єднання правової інформації та пропаганди правових знань Міністерства юстиції України). – К.: Вид-во «Логос», 2008.
12. Про внесення змін до Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні молоді”: Закон України № 3142-IV від 29.11.2005 р. // Відомості Верховної Ради України від 24.02.2006. – 2006. – № 8. – (Офіц. вид.: Щотижневий нормат. бюл. укр. та рос. мовами / Верховна Рада України). – К.: Парламентське видавництво,
2004.
13. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України № 281-ХIV від 01.12.1998 р. // Відомості Верховної Ради України від 07.01.1999. – 2004. – № 1. – (Офіц. вид.: Щотижневий нормат. бюл. укр. та рос. мовами / Верховна Рада України). – К.: Парламентське видавництво, 1999.
14. Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Постанова Кабінету Міністрів України № 584 від 29.05.2001 р. // Офіційний вісник України від 15.06.2001. – 2001. – № 22. – (Офіц. вид.: Міністерство юстиції України, Головне державне об’єднання правової інформації та пропаганди правових знань Міністерства юстиції України). – К.: Вид-во «Логос», 2001.
15. Статистичний щорічник України за 2006 рік / За ред. Осауленка Олександра Григоровича; Державний комітет статистики України. – К.: Державний комітет статистики України, 2006. – Частина 1. – 511 с.
16. Про затвердження плану дій щодо реалізації в 2007–2008 роках Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 156-р від 13.04.2007 р. // Офіційний вісник України від 27.04.2007. – 2007. – № 28. – (Офіц. вид.: Міністерство юстиції України, Головне державне об’єднання правової інформації та пропаганди правових знань Міністерства юстиції України). – К.: Вид-во «Логос», 2007.
17. Економічна активність населення України 2007: статистичний збірник / Державний комітет статистики України: № 09/1–18/248 від 21.07.2008 р. – К.: Державний комітет статистики України, 2008. – 224 с.

Завантажити текст статті: