ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена дослідженню економічного механізму підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств. Автором досліджено етапи формування механізму управління конкурентоспроможністю та внесено пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму управління конкурентоспроможністю промислового підприємства з точки зору сучасної теорії управління соціально-економічними системами, в рамках якої механізм управління конкурентоспроможністю підприємства розглядається з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища і вимог зацікавлених сторін. У статті розглядається економічний механізм управління конкурентоспроможністю промислового підприємства як відкрита система для розробки основних інструментів для підвищення конкурентоспроможності, що включають в себе розробку і використання методів оцінки конкурентоспроможності підприємств, зміцнення продажу через практичне поліпшення характеристик продукції, створення конкурентних переваг за рахунок збільшення інноваційних процесів.

Література: 

1. Вольский А. Нужна целевая программа повышения конкурентоспособности / А.Вольский // Российская газета. – 2004. – №236. – С.5.
2. Вопросы изучеения экономических аспектов конкурентоспособности товара (на примере машинотехнической продукции) // БИКИ, Приложение №12. – М.: ВНИКИ, 1994. – 86с.
3. Воробьев В.П. Конкурентоспособность научно-технической продукции: [монография] / В. П. Воробьев, Е. В. Джамай, Т. Г. Стефанова. - СПб. : Изд-во С.-Петербург. гос. ун-та экономики и финансов, 2001. - 122 с.
4. Янковский Н.А. Управления конкурентоспособностью предприятий на мировых рынках: микро- и макроуровни: [монография] / Н.А. Янковский. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 398 с.
5. Ярошенко С.П. Принципы конкурентоспособности сферы материального производства / С.П. Ярошенко // Регiональнi перспетиви. – 1998. – №1(2). – С. 37-39.

Завантажити текст статті: