ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність теми дослідження зумовлена наявністю багатьох стратегічно важливих проблем в енергетичному секторі України. Разом з тим, в ньому закладений потужний потенціал, ефективна реалізація якого дозволить вивести країну на новий економічний рівень. Здійснення, так званої, енергетичної «революції» сприятиме модернізації паливно-енергетичного сектору, реформуванню власних енергетичних ринків, створенню нових робочих місць та загальному прискоренню економічного зростання. У даній науковій статті охарактеризовано першочергові проблеми енергетичного сектору, які стоять на перешкоді економічного та соціального розвитку, зокрема, енергетичної безпеки України. Було проаналізовано потреби енергетики; виявлено основні цілі оновленої енергетичної стратегії держави на майбутню перспективу. Також, основну увагу приділено проблемам у сфері управління енергетичними підприємствами і, як рекомендація щодо їх вирішення, запропоновано нову модель управління, яка дасть змогу нарощувати чистий прибуток підприємств енергетичного комплексу та раціонально інвестувати у модернізацію його основних фондів, в інноваційні проекти з метою підвищення енергоефективності та мінімізації витратної частини.

Література: 

1. Офіційне інтернет-предстанивництво президента України Віктора Януковича. Програма економічни¬х реформ на 2010–2014 рр. – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_ reform_FINAL_1.pdf
2. Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промислово¬сті України. Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. – 2012. – [Електронн¬ий ресурс]. – Режим доступу: http://www.mpe. kmu.gov.ua /fuel/doccatalog/document?id=222032
3. Зеркалов Д.В. Мировая энергетика: [Текст]. – К.: Основа, 2009. – 174 с. – (Энергетич¬еская безопасность: в 5 кн.; кн. 1). – [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.zerkalov.org. ua/files /kn-1me.pdf
4. Экономическая и национальная безопасность [Текст] /под ред. Л. П. Гончаренко. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 543 с.
5. Крюков В. Оценка параметров развития российского нефтегазового сектора [Текст] // Вопросы экономики. – 2010. – № 7. – С. 87–91.
6. Архангельский, Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України [Текст] // Економіка України. – 2010. – № 9. – С. 26–33.
7. Кулік, М. Стратегічні перспективи розвитку енергетики України [Текст] / М. Кулик, Б. Стогній // Світогляд. — 2009. — № 3. — С. 42–45.
8. Економічна безпека [Текст]: навч. посіб.; за ред. З. С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с.
9. Конкурентоспроможність української економіки [Текст] / за ред. Б. Є. Кваснюка. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2006. – 354 с.
10. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения [Текст] / под ред. Вороновского Г.К., Недина И.В. – К.: Знания Украины. – 2007. – 392 с.

Завантажити текст статті: