ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМЦІВ, ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Проанализированы результаты исследования межсекторного взаимодействия в г. Макеевка

In article results of research of intersector interaction in Makeyevka are analysed.

Література: 

1. Взаємодія органів місцевого самоврядування і громадськості: моногр. / Л. В. Беззубко, А. В. Стойка, Д. В. Кольцова. – Донецьк: Норд-компьютер, 2006. – 204 с. – 300 пр. – ISBN 966-7477-64-9.
2. Беззубко Л. В. Характеристика розвитку основних форм взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування / Л. В. Беззубко, О. В. Скопець // Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк, 2006. – Вип. 72. Т. 7. Сер. «Державне управління» – С. 211–224.
3. Беззубко Л. В. Взаємодія дорадчих громадських рад з органами місцевого самоврядування / Л. В. Беззубко, В. І. Токарева // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк, 2006. – Вип. 74. Т. 7. Сер. «Економіка». – С. 12–19.
4. Взаємодія громадських організацій, місцевої влади та підприємців / Л. В. Беззубко, О. В. Долгальова, О. В. Балабенко та ін. – Макіївка, 2007. – 300 с. – 300 пр. – ISBN 978-966-7477-72-1.
5. Долгальова О. В. Регулятивна роль держави у сфері малого бізнесу: моногр. / О. В. Долгальова. – Донецьк: ТОВ«РВК» ПРОМО, 2005. – 376 с. – 300 пр. – ISBN 966-8824-02-4.

Завантажити текст статті: