СТАН І ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Проаналізовано стан і проблеми, пов’язані з переходом національної економіки до інноваційної моделі розвитку, визначено, що питання підвищення та забезпечення конкурентоспроможності інноваційної продукції підприємств набувають важливого значення в умовах економічної інтеграції України до світових процесів. Розглянута динаміка наукових і науково-технічних робіт, виконаних власними силами науково-виробничих організацій та підприємств України. Проаналізовано структуру витрат на інновації, зазначено певні тенденції фінансування інноваційних процесів, виявлено брак державної підтримки інноваційної діяльності підприємств електротехнічної галузі. Наведено результати впровадження нових розробок підприємств-виробників кабельно-провідникової продукції, обсяги її випуску та реалізації. Доведено необхідність активізації державної інноваційної політики, реалізації конкретних програм і проектів, замовлень та контрактів інноваційного характеру з метою розробки та впровадження конкурентоспроможних видів продукції та технологій.

Література: 

1. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. – Том 3. – Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. – К.: Фенікс, 2011. – 76 с.
2. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України: [колективна наук. моногр. / О.А. Кириченко (наук.ред.)]. — К.: НАУ, 2008. — 252c.
3. Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні: [моногр.] / В.І. Кухар. — Х.: Фактор, 2009. — 207 с.
4. Ніколайчук А. Т. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / А.Т. Ніколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. — Режим доступу: http://nikolaychuk.at.ua/news/2010-11-17-52.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Завантажити текст статті: