ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

На основі статичної інформації за останні п’ять років проаналізовано сучасний стан поліграфічної промисловості в Україні та охарактеризовано динаміку кількості підприємницьких структур. Розглянуто регіональні особливості розвитку поліграфічних підприємств та їх сучасні форми, проаналізований регіональний розподіл підприємств поліграфічної діяльності та виявлено регіональні центри розвитку промисловості. Також у статті досліджено середньоринкові показники діяльності підприємств поліграфічної промисловості, на основі аналізу яких: визначено основні тенденції розвитку промисловості, виділено основні наслідки глобальної економічної кризи для промисловості, розглянуто основні тенденції її післякризового відновлення. Охарактеризований розвиток поліграфічної промисловості, визначені основні фактори, що впливають на стан промисловості та окреслені основні перспективи розвитку поліграфічної промисловості.

Література: 

1. Броніцька Т. Видавнича діяльність України. //Вісник книжкової палати України. – № 6. – 2006. – С. 11-14.
2. Дурняк Б., Штангрет А., Мельников О. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції. Статистично-графічний огляд. Моногр.-Львів:УАД, 2006. – 274 с.
3. Лазановський П. П. Основні фонди поліграфічних підприємств: проблеми використання та оновлення // Палітра друку. – 2005. – № 3. –С. 9-11.
4. Статистичні дані. Видавнича справа // Державний комітет телебачення та радіомовлення України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=88526&cat_id=34099.
5. Статистичні дані. Промисловість // Державна служба статистики України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Статистичний збірник "Промисловість України" за 2007-2010 рр. / Держком. статистики України. – К., 2011. – 307 с.
7. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі / Л.А.Швайка, А. М.Штангрет. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. – 480с.

Завантажити текст статті: