ЛІДЕРСТВО У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ВІД “G7” ДО “E7”

Досліджено закономірності зміни лідерства у світовій економічній системі – від країн “G7” до “E7”. Встановлено взаємозв'язок лідерства країн за економічним потенціалом з лідерством за показниками якості життя. Вивчено вирішальні фактори сталого розвитку національних економік: принципи моралі, стан освіти і науки, рівень продуктивних сил. В структурі поняття “якість життя” досліджено змістовну і операційну частини, які у сукупності відображають ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини. Проаналізовано стан якості життя в країнах “G7” і ”E7”, а також Україні за набором показників (ВВП, Індекс розвитку людського потенціалу, рівень заробітної плати). Виявлено тенденції зміцнення позицій ТНК у світовій економіці. Аналізуються зміни в банківських системах провідних країн світу на підставі прогнозних показників ВВП, обсягу банківських активів і прибутковості банківських операцій. Розглянуто альтернативи розвитку світової фінансової системи на прикладі країн “G7” та“Е7”. Наголошено на необхідності використання програмно-цільового підходу при формування стратегії соціально-економічного розвитку країни.

Література: 

1. БРИК: предпосылки сближения и перспективы взаимодействия. – М.: ИЛА РАН, 2010. – 232 с.
2. Ткачев А.Н. Качество жизни населения как интегральный критерий оценки эффективности деятельности региональной администрации / А.Н. Ткачев, Е.В. Луценко – Кубанский государственный аграрный университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ej. kubagro.ru/2004/02/14/.
3. Айвазян С.А. Межстрановой анализ интегральных категорий качества жизни населения (эконометрический подход). – Препринт # WP/2001/124. – Москва: ЦЭМИ РАН, 2001. – 60 с.
4. Україна та топ-20: близько чи далеко? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fpsu. org.ua/index.php?option=article&id=5669&Itemid=uk.
5. E7 проти G7 – хто переможе у змаганні з розмірів банківських активів? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pwc.com/ua/uk/press-room/release104.jhtml.
6. Какие компании контролируют мировую экономику [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://delo.ua/world/kakie-kompanii-kontrolirujut-mirovuju-ekonomiku-166638/.
7. Афонцев С. Будущее ТНК: тенденции и сценарии для мировой политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://russiancouncil.ru/inner /?id _4/.

Завантажити текст статті: