ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

У статті автор намагається знайти системний підхід до реформування збутової діяльності українських підприємств в умовах становлення ринкової економіки.
Summary. In the article the author tries to find systems concept to reforming of Ukrainian enterprises sale activity in the market economy making conditions.

Література: 

1. Болт, Дж., Практическое руководство по управлению сбытом[Текст]: [Пер. с англ. под ред. Ф.А. Крутикова] / Дж. Болт. – М: 1991. – 271 с. – 32.000 пр. ISBN 5-282-00833-5(в пер.)
2. Воронкова А.Е. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия.[Текст]/А.Е. Воронкова: вид-во Східноукраїнського Національного ун-ту. – 2000. – 315 с. – пр.
3. Ланкестер Д., Джоббер Д. Организация сбыта.[Текст]: [Пер. з англ. Л.В.Измайловой] / Д. Ланкестер, – М.: Мн і Амалфея, 2003 – 384с. – 1000 пр. ISBN 985-441-318-7 (в пер.)
4. Мартиненко М.М., Чернеча В.В. Теоретичні та практичні аспекти визначення підприємницького потенціалу[Текст]/ Мартиненко М.М., Чернеча В.В.// Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – К.: КНУТД, 2005. - №4(24)(спеціальний випуск) - с. 15-16 – 85 пр. – ISSN 1813-6796
5. Менеджмент організації:[Текст]:[підручник за редакцією заг.ред. Л.І. Федулової] – К.: Либідь, 2003 – 448 с. – 5000 пр. – ISBN 966-574-050-4
6. Пустиннікова Ю. Искусство управления каналами сбыта [Електроний вигляд]/Ю. Пустиннікова - www/marketing.spb.ru

Завантажити текст статті: