ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Розглянуто сучасний стан вугільної промисловості України, проаналізовано результати діяльності вугільних шахт. Запропоновано заходи, спрямовані на підвищення ефективності державного регулювання діяльності
вугільно-промислового комплексу, зокрема реструктуризацію підприємств.

The modern state of coal industry of Ukraine is considered, the results of activity of coal mines are analyzed. The measures directed on the increase of efficiency of the state adjusting of activity of coal-industrial complex are offered, in particular restructuring of enterprises.

Література: 

1. Україна. Закони. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст] / [зак. Укр. : прийнятий Верх. Радою 30 червня 1999 р.]. – К.: Юстініан, 2003. – 453 с. – 3000 прим. – ISBN 966-
96155-4-2.
2. Україна. Закони. Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств) [Текст] / [зак. Укр. : прийнятий Верх. Радою 6 березня 2003 р. № 597]. - Уряд. кур'єр. – 2003. - 2 квітня – 15 с. – 1000 прим.
3. Указ Президента України. Про заходи щодо вдосконалення державного управління вугільною промисловістю [Текст] / [виданий през. Укр. 25 липня 2005 р. №1123 ]. - Голос України. - 2005. – 12 серпня. – 2с. – 2500 прим.
4. Бірюков О.М. Законодавство про банкрутство [Текст] / О.М. Бірюков; Збірник нормативних матеріалів і аналітичних статей. – К.: Юстініан, 2003. – 453 с. - – 3000 прим. – ISBN 966-96155-4-2.
5. Трифонова О.В. Визначення інвестиційної пріоритетності вугільних шахт [Текст] / О.В. Трифонова // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб.наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007. – Вип. 222. – Том IV. – 836-842 с. – 300 прим. – ISSN 1561-6908.
6. Бень А. Вугільна галузь: реформувати, а не закривати шахти [Текст] / А. Бень // [Звіт заступника міністра палива та енергетики В.Тополова з приводу реорганізації вугільної промисловості]. - Голос України. - 2005. -17 березня –1, 2 с. – 2000 прим.
7. Роль инноваций в реструктуризационных процессах на предприятиях угольной отрасли [Текст] / Кравцова Е. [и др.] // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: економічна. –
Донецьк: ДонНТУ. - 2004. – Вип. 80 – 125-133 с. – 200 прим.
8. Гулик Т.В. Удосконалення механізму реструктуризації шахти [Текст] / Т.В. Гулик // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007. – Вип. 222. – Том IV. –872-877 с. – 300
прим. – ISSN 1561-6908.
9. Кам’янська О.В. Розробка технологічної стратегії промислових підприємств [Текст] / О.В. Кам’янська // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : Зб. наук. праць. – Київ, 2007. – Вип. 4 – 326-330 с. – 150 прим.

Завантажити текст статті: