ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ЗМІНИ СТРУКТУРИ РИНКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ

За допомогою порівняння схем Ісікави виявлені основні критичні події, які викликають зміни ставлення пасажирів до якості перевезень залізничним й автомобільним транспортом у період 2000-2006 рр. Визначені основні фактори, що підвищують імовірність відмови споживачів від користування певним видом транспорту, що призводить до змін структури ринку.

Література: 

1. Бакалінський О.В. Імовірнісна марківська модель задоволення пасажирів якістю обслуговування на залізничному транспорті [Текст] / О.В. Бакалінський // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. – К.: КУЕТТ, 2006. - №8. – С. 99-104. – (Серія «Економіка і управління»).
2. Довідник основних показників роботи залізниць України (1995-2005 роки): Статистичний збірник [Текст] – К.: Укрзалізниця, 2006. – 150 с.
3. Статистична інформація по транспортній галузі (1980-2006рр.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: //www.ukrstat.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
4. Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту [Електронний ресурс]: [схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України 27. 12. 2006р. №651-р.]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=651-2006-%F0. – Назва з екрана.
5. Портер, М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів [Текст]: [пер. з англ.] / М. Портер. – К.: Основи, 1997. – 390 с. – 4 000 пр. - ISBN 5-7367-0545-2 (в пер.).
6. Ейтутіс, Д.Г. Якість транспортного обслуговування як маркетингова спроможність залізничного транспорту [Текст] / Д.Г. Ейтутіс // Залізничний транспорт України. – 2007. – № 1. – С. 78-80.
7. Лавлок, К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия, 4-е издание. [Текст] / К. Лавок. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1008 с. – 5 000 пр. - ISBN 5-5606-5301-0 (в пер.).
8. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг [Текст] / Ж.Ж Ламбен. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с. – 9000 пр. - ISBN 2-5645-2314-1 (в пер.).
9. Исикава, К. Японские методы управления качеством. [Текст] / К. Исикава.– М.: Экономика, 1998. – 348 с. – 2 000 пр. - ISBN 5-0946-0761-4 (в пер.).
10.Gronroos C. Service Management and Marketing [Text] / C. Gronroos. – John Wiley and Sons Ltd, 2006. – 355 p. – ISBN 0-4700-2862-9.

Завантажити текст статті: