ПРАВОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ БРУДНИХ ГРОШЕЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

В статті досліджено сутність та особливості механізму фінансового моніторингу на фінансовому ринку України. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу.

In the article probed essence and features of mechanism of the financial monitoring is on the financial market of Ukraine. Suggestions are developed in relation to the increase of efficiency of the system of the financial monitoring.

Література: 

1. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом” [текст]. / № 249-IV. 28.11.2002р. // Офіційний вісник України. – 2003. № 7 с. 5-8. – 4895пр.
2. Методичні рекомендації з питань розробки банками України програм з метою протидії легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом [текст]. / Постанова правління НБУ від 30.04.2002р. № 164. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Випуск // - К.: НБУ. 2006р. с. 19-26.
3. Про сорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей [текст]. / Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 28.08.2001р. № 1124. // Офіційний вісник України. – 2002. № 8. с.42-50. – 4895пр.
4. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу [текст]. / – Постанова Правління НБУ від 14.05.2003р. №189 // Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку. Офіційне видання. Щотижневий журнал. – Київ. Ужгород. 23 червня 2006р. № 26. – с. 38-42.
5. Яковенко О. Застосування у роботі банків стандартів Базельського Комітету щодо ідентифікації клієнтів під час здійснення фінансового моніторингу [текст]. / О.Яковенко // – Фінансовий ринок України. Інформаційно - аналітичний бюлетень. № 2. 2003.-с.21-24.
6. Васильченко З., Васильченко І. Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку [текст]. / З. Васильченко, І. Васильченко // – Банківська справа. № 5-6. – 2006, с. 44-57. – 1500пр. – ISSN № 1605–2005.
7. Еймонт А. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності [текст]. // – Фінансовий ринок України. Інформаційно – аналітичний бюлетень. № 8, 2005. с.22-26.
8. Міщенко В. Удосконалення корпоративного управління в банківській сфері [текст]. / В. Міщенко // Банківська справа. № 2. 2006. с. 13-25. – 1500пр. – ISSN 1605 – 2005.

Завантажити текст статті: