ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття присвячена теоретичному узагальненню комплексу актуальних питань створення і розвитку органів самоорганізації населення. Розглянуто роль органів самоорганізації населення в залученні громадян до процесу прийняття управлінських рішень з питань розвитку міста і підвищення якості послуг, що надаються населенню.

The article is devoted to theoretical generalization of the complex of current problems of setting up and developing bodies of the population’s self-organization. The role of bodies of the population’s self-organization in reference to the involvement of citizens in the process of making managerial decisions as regards the city and improvement of the sphere of rendering municipal services to the population is under consideration.

Література: 

1. Беззубко Л.В., Кольцова Д.В. Органи самоорганізації населення: проблеми і шляхи рішення [Текст] / Л.В. Беззубко, Д.В. Кольцова. – Донецьк: Норд-Прес, 2006. – 122 с. – 300 пр. – ISBN 966-380-097-6.
2. Беззубко Л.В., Кольцова Д.В. Направления улучшения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг [Текст] / Л.В. Беззубко, Д.В. Кольцова. – Донецк: “Норд компьютер”, 2006. – 83 с. 300 пр.
3. Беззубко Л.В., Стойка А.В., Кольцова Д.В. Взаємодія органів місцевого самоврядування і громадськості: / Монографія. - Донецьк: Норд-компьютер, 2006.- 204 с. 300 пр. – ISBN 966-7477-64-9.
4. Верлан О.О. Територіальна громада: аналіз різних видів самоврядної одиниці [Текст] / О.О. Верлан // „Науковий потенціал світу ‘2004”. Перша міжнародна науково-практична конференція [Текст]: [Матеріали]. – т. 5. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 41-44. – 100 пр. – ISBN 966-7191-86-9.
5. Кольцова Д.В. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як нова форма органів самоорганізації населення [Текст] / Д.В. Кольцова // Зб. наук. праць ДонДАУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т. VІІ, вип. 61. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 35-45. – 300 пр. ISBN 966-7917-00-2.
6. Кольцова Д.В. Пропозиції по вдосконаленню діяльності органів самоорганізації населення в сучасних умовах [Текст] / Д.В. Кольцова // „Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів”. Всеукраїнська наук.-практ. конф., 11-13 травня 2006 р. [Текст]: [Матеріали] / редкол.: С.Ф. Поважний . [та ін.]. – Святогірськ: ДонДУУ, 2006. – С. 98-101. – 300 пр. – ISBN 966-430-006-3.
7. Місцеве самоврядування у громаді: практ. посіб. для депутатів місц. рад та активістів громад. [Текст] / Ред. А. Ткачук. – К.: Інститут громадянського суспільства: ТОВ „ІКЦ ЛЕСТА”, 2004. – 34 с. – 5 000 пр. – ISBN 966-8312-05-8.
8. Кольцова Д.В., Беззубко Л.В. Розвиток консультативно-дорадчих органів в сучасних умовах при органах місцевого самоврядування [Текст] / Д.В. Кольцова, Л.В. Беззубко // Зб. наук. праць ДонДАУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т. VІІІ, вип. 79. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – С. 326-335. – 300 пр. – ISBN 966-7917-00-2.
9. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором в сфері надання громадських послуг : Монографія / Ред. Ю.П. Лебединський. – Ужгород: Патент, 2003. – 192 с.
10. Саханенко С.Є. Політичне управління містом в умовах самоврядування [Текст]: монографія / С.Є. Саханенко. – Одеса: ОФ УАДУ, 2001. – 380 с. – 500 пр. – ISBN 966-7799-01-8.

Завантажити текст статті: