МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Із появою в Україні альтернативних фіскальних технологій для суб’єктів малого бізнесу перед ними цілком закономірно постала проблема вибору найбільш вигідного варіанту оподаткування. Істотно полегшити її вирішення можна шляхом розробленої у статті ефективної моделі, яка дозволить з високим ступенем вірогідності відповісти на питання щодо доцільності (вигідності) переходу на спрощені схеми оподаткування як для конкретних платників, так і для сектору малої приватної економіки в цілому.

The annotation. With appearance in Ukraine of alternative fiscal technologies for the subjects of small business the problem of choice of the most advantageous variant of taxation appeared fully appropriately before them. Substantially facilitating its decision is possible by the effective model, which will allow with the high degree of authenticity to answer question in relation to expedience (to advantage) of passing to the simplified charts of taxation both for concrete payers and for the sector of small private economy on the whole, developed in the article.

Література: 

1. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування [Текст]. Монографія / Ю.Б. Іванов. – Харків : Торнадо, 2003. – 517 с. – 300 пр. - ISBN 966-635-421-7
2. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е., Медяник В.Ю., НазаровВ.В. Малый бизнес : устойчивость и компенсаторные возможности [Текст]. Монография / Г.В. Козаченко, А.Е Воронкова, В.Ю. Медяник, В.В. Назаров. – К. : Либра, 2003. – 328 с. – 500 экз. - ISBN 966-7035-55-7
3. Долгальова О.В. Регулятивна роль держави у сфері малого бізнесу [Текст]. Монографія / О.В. Долгальова. – Донецьк : ТОВ «РВК» ПРОМО, 2005. – 376 с. – 300 пр. – ISBN 966-8824-02-4
4. Лавриненко Р.А. Фінансування малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] / Р.А. Лавриненко // Фінанси України. – 1998. - №2. – С. 76-80.– 3000 пр.
5. Микитюк О.І. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств [Текст] / О.І. Микитюк // Фінанси України. – 1999. - №6. – С. 55-61. – 3000 пр.
6. Мороз З. Все о Едином налоге [Текст] / З. Мороз, Е. Савченко // Вестник налоговой службы Украины. – 2001. - №6. – С. 47-52. – 5000 пр.
7. Бланк И.А. Управление прибылью. [Текст] / И.Б. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1998. – 544 с. – 5000 экз. - ISBN 5-89329-067-2

Завантажити текст статті: