ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ВІДКРИТІСТЬ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕЧНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Досліджується вплив відкритості економіки на безпечний національний розвиток. Аналізуються „інтеграційні ризики” та переваги більш широкої інтегрованості української економіки до ринку товарів та послуг Європейського Союзу.

Influence of an openness of economy on safe national development is investigated. «Integration risks» and advantages of expansion the Ukrainian economy in a commodity market and services of the European Union are analyzed.

Література: 

1. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф.. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення/ Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т стратегічних досліджень.- К., 1997.- 143с.
2. Власюк О.С. Аналітична оцінка стратегічних напрямків та заходів щодо реалізації програми стабілізації економіки України: Монографія. – К.: НІСД, 1995. – 82 с.
3. Концепція економічної безпеки України / В.М. Геєць та ін.; НАН України, Інститут економічного прогнозування. - Київ: Логос, 1999. – 56 с.
4. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. — К., 2001.- 122с.
5. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика. — К.: НІСД, 2003. — 331с.
6. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. - К.: Вид-во КВІЦ, 1999. - 464 с.
7. Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: Матеріали Круглого столу (Київ, 1 листопада 2000 р.)/ Рада національної безпеки та оборони України/ С.Пирожков (ред.).- К., 2001.- 121с.
8. Сухоруков А.І. Проблеми інноваційної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2002. № 2. – С. 75-81;
9. Пастернак-Таранущенко Г.А. Економічна безпека державию - К.: Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994.- 264 с.
10. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України, сутність і напрямки забезпечення. К.: НІСД. – 1997. – 144 с.
11. Европейский союз // Экономика СНГ. – М.: ЗАО „Финстатинформ”, 2002.– Вып. 7. Региональные экономические объединения и использование их опыта в СНГ. – С. 9-40.

Завантажити текст статті: