РИНОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

У статті проаналізовано основні проблеми та перспективи ринку альтернативної енергетики в Україні та одного з найбільш швидкозростаючого сектору - сонячної енергетики. Розглянута динаміка розвитку сонячної енергетики, проведений аналіз інвестиційного клімату України у сфері ВДЕ, а також описані основні умови ведення бізнесу в даній сфері. Зроблені висновки, визначені основні проблемні питання у сфері розвитку альтернативної енергетики в Україні, розглянуто співробітництво національних та іноземних компаній у цій області.

Наведено основні положення та аналіз законодавства України з питань виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел та її продажу за «зеленим» тарифом, а також розглянуто практику застосування такого законодавства. Викладено власну позицію відповідно "Оновленої енергетичної стратегії України до 2030 року", яка могла би стати одним із ключових інструментів довгострокового планування розвитку країни, особливо в частині розвитку альтернативної енергетики.
Визначені основні вітчизняні виробники фотовольтаїки та сировини для сонячної енергетики, та можливості кооперації різних виробників при різних сценаріях зміни законодавства в частині "місцевої складової".
Ключові слова: альтернативна енергетика, відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), ринок сонячної енергетики, фотовольтаїка.

Література: 

1. Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії - Бюлетень "Відомості Верховної Ради України", №51 від 20 грудня 2013 р., ст.714
2. Енергетичний сектор України. Дослідження на основі опитування учасників галузевого ринку. KPMG Europe LLP в Україні у співпраці з IBCentre. Січень 2013 р.
3. Пріоритетні напрямки державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки. Аналітична доповідь, Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2012
4. Розпорядження Кабінету міністрів України №1071-р від 24 липня 2013р. "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
5. Аналітичні огляди Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.apeu.info/uk/analitika
6. ДП НЕК "УКРЕНЕРГО". Щорічні звіти "Зміни встановленої потужності ОЕС України [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/category
7. Отчет EPIA (European Photovoltaic Industry Association) «Global market Outlook аor Pfotovoltaics 2013-2017» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://rentechno.com/articles/solar-payback.html
8. International Energy Agency. World Energy Outlok 2013 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf

Завантажити текст статті: