Эффект

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИННОВАЦИИ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ СОЗДАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Subscribe to Эффект