Рік видання

З 2015 року "Економічний вісник НТУУ "КПІ" публікується на сайті http://ev.fmm.kpi.ua