ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Проанализировано современное состояние инновационного развития в Украине, рассмотрены причины ограниченности инновационной деятельности предприятий. Раскрыты проблемы, которые тормозят развитие инновационных процессов. Предложены основные модели инновационного развития национальной экономики, использование которых позволит Украине осуществлять инновационную политику более эффективно.

In the article is analyzed modern innovative development status in Ukraine, are considered the reasons of narrow-mindedness innovative enterprises activity. Are exposed problems which brake development of innovative processes. Are offered the basic models of innovative development of national economy, the use which will allow Ukraine to carry out an innovative policy more effectively.

Список литературы: 

1. Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Ладика С.В. Проблеми формування національної інноваційної системи України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4 (82). – С. 73–81.
2. Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 24–36.
3. www.innovation.com.ua
4. www.day.kiev.ua
5. www.for-ua.com
6. www.business.ua
7. www.innovbusiness.ru
8. Гончарова Н.П. Теоретико-методические аспекти формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4 (82). – С. 63–72.
9. Алімпієв Є.В. Інноваційна політика в Україні: суперечності та шляхи їхнього подолання // Вісник національного університету «Львівська політехника». – 2007. – № 579. – С. 3–7.
10. Боярська М.О. Обгрунтування моделей інноваційних процесів з урахуванням особливостей української економіки // Вісник національного університету «Львівська політехника». – 2007. – № 579. – С. 27–32.
11. Іртищева І.О. Інноваційні процеси – важлива передумова забезпечення сталого розвитку України // Стратегія забезпечення сталого розвитку України. – К.: РВПС України НАН України. – Частина 3. – 2008. – С. 151–155.

Загрузить текст статьи: