THE MARKETING COMMUNICATION SERVICE OF ENTERPRISES IN THE HIGH-TECH MARKETS

An article is devoted to improvement of the theoretical and methodical principles of marketing communication service of enterprises in the high-tech markets on the basis of continuous interaction with consumers. In an article marketing communication service is understood in a context of continuous business interaction with consumers and intermediaries, including thanks to instruments of technological and communication service of the Internet. Features of marketing communication service of the high-tech enterprises of the world are described: the organization of conferences, webinars, the S2B projects, integration at exchange of information on social networks, at virtual forums, localization of Internet projects. The scheme of Internet-marketing communication interaction of enterprises in the high-tech markets is offered. The scheme is based on a combination of internal, technological, innovative, distributive, logistic, return levels of service interaction. According to such levels instruments of marketing communication service are offered, the description of their marketing efficiency is provided.

References: 

1. Гавкалова Н. Л. Інноваційна роль менеджменту персоналом в процесі формування стратегії підприємства / Н. Л. Гавкалова // Проблеми науки. – 2006. – №4. – С. 16–22.
2. Харченко І. В. Аналіз попиту споживачів як важливий фактор формування маркетингової цінової політики підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Харченко // Маркетинг: теорія і практика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2008. – № 14. Доступно на: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/774/1/harchenko.pdf.
3. Крикавський Є. В. Логістичні системи : [навч. посіб.] / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. – 2-ге вид. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 312 с.
4. Пирогова Д. Чи є різниця між Інтернет-користувачами та тими, хто ним не користується? / Д. Пирогова // Маркетинг в Україні. – 2011. – №5-6. – С. 51–53.
5. Язвінська Н. В. Маркетингова веб-стратегія підприємства – данина моді чи вимога сучасності? / Н. В. Язвінська, Я. О. Касперович // Маркетинг в Україні. – 2011. – №2 (66). – С. 51–54.
6. Зозулёв А. В. Поведение потребителей : [учеб. пособ.]. – К. : Знання, 2004. – 364 с.
7. Офіційний сайт компанії «Сіменс Україна». Презентація компанії Сіменс Україна за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cee.siemens.com/web/ua/ru/Documents/inFocus/Presentation-Siemens-Ukraine-ukr.pdf. (10.01.2013). – Назва з екрану.
8. Офіційний сайт компанії «Сіменс Україна». «Сіменс Україна» провела галузеву конференцію «Сучасні рішення Siemens в сфері управління та захисту електричних мереж і систем. Технології SmartGrid» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cee.siemens.com/web/ua/uk/news_press/news/2012/Pages/Modern-Siemens-solutions-in-power-grid-and-systems-management-and-protection-SmartGrid-technologies.aspx?Source=https%3A%2F%2Fwww.cee.siemens.com%2Fweb%2Fua%2Fuk%2Fnews_press%2Fnews%2F2012%2FPages%2Fnews-2012.aspx. (26.05.2012). – Назва з екрану.
9. Офіційний сайт компанії «Сіменс Україна». Наука для бізнесу. Ініціатива компанії «Сіменс Україна» у галузі вищої технічної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cee.siemens.com/web/ua/uk/about/social_responsibility/generation21/Pages/Scince_for_business.aspx. (30.10.2012). – Назва з екрану.
10. Офіційний сайт логістичної компанії Maersk. Maersk is “Most desired employer” in Poland! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maerskline.com/link/?page=lhp_news&path=/europe/poland/news20121215. (10.01.2013). – Назва з екрану.
11. У Києві Інтернет-проекти Mail.Ru Group локалізуються // Маркетинг газета. – 2012. – липень. – С. 6–7.
12. Офіційний сайт глобального Інтернет-ретейлера Amazon [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amazon.com/ref=gno_logo. (30.10.2012). – Назва з екрану.

Upload article :