UKRAINE’S TAX SYSTEM REVISION AS AN IMPORTANT AND INDISPENSABLE STEP ON THE WAY TO POST-INDUSTRIAL SOCIETY

The main shortcomings adopted by the Tax Code of the current tax system which is valid till 2011 are presented. There are also some proposals submitted for further reform of the national tax system in transition to a postindustrial society.

References: 

1. Вишневський В. Принципи оподаткування: обґрунтування і емпірична перевірка / В. Вишневський // Економіка України.  2008.  № 10.  С. 55-72.
2. Єфименко Т.І. Основні напрямки трансформації податкової системи в Україні / Т.І. Єфименко // Фінанси України. – 2007. № 9. – С. 1011.
3. Молдован О. Податки і збори: менше не завжди краще / О. Молдован // Економічна правда.  2010.  С. 1.
4. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство / С. Мочерний // Економіка України.  2002.  № 9.  С. 59.
5. Музиченко О.В. Тенденції розвитку податкових систем країн-членів Європейського союзу / О.В. Музиченько, О.Я. Мельник // Зовнішня торгівля.– 2007.– 136 с.
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-У1.
7. Ревун В.І. Про реформування й модернізацію податкової системи / В.І. Ревун // Фінанси України. – 2007.  № 6. – С. 33.
8. Симоненко В.К. Податковий кодекс України: що залишилося за «бортом» проекту/ В.К. Симоненко // Голос України.  № 158.  2010.
9. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / В.М.Геєць та ін. – К.: Логос, 1999. – 500 с.
10. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К. : Либідь, 2002. – 470 c.
11. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010.
12. Проект Стратегії реформування податкової системи [Електронний ресурс] // Асоціація митних брокерів України. – 2009. — Режим доступу : http://www.ambu.org.ua/node/971

Upload article :