BUSINESS EXCELLENCE MODELS IN MANAGEMENT – BENEFITS AND LIMITATIONS

The purpose of the article is to identify key publications on business excellence model; to present perceptions of excellence in management theory and some different groups of business excellence models; as well as to show benefits and limitations of business excellence models used by organizations.

References: 

1. Arystoteles, Etyka Nikomachejska [in:] Bardel M. (2002), Antologia tekstów filozoficznych, Część I, Wydawnictwo eSPe, Kraków.
2. Dahlgaard-Park S.M. (2009), Decoding the code of Excellence – for achieving sustainable excellence. International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 1, Nr 1.
3. Dahlgaard-Park S.M., Dahlgaard J.J. (2007), Excellence – 25 years evolution. Journal of Management History, Vol. 14, Nr 4.
4. Duraj J. (2004), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
5. EFQM Transition Guide. How to upgrade to the EFQM Excellence Model 2010 (2009), EFQM, Bruksela.
6. Frigon N.L., Jackson H.K. JR (2009), Enterprise Excellence. A Practical Guide to Word-Class Competition, John Wiley & Sons, Inc., Printed in USA.
7. Hermel P., Remis-Pujol J. (2003), An evaluation of excellence: some main trends, The TQM Magazine, Vol. 15, No. 4.
8. Kim D.Y, Kumar V., Murphy S.A. (2010), European Foundation for Quality Management Business Excellence Model. An integrative review and research agenda. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 27, No. 6.
9. Liker J.K. (2004), The Toyota Way – 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer, McGraw-Hill, New York 2004.
10. Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości. Uwarunkowania – Strategie – Techniki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
11. Lisiński M., red., (2011), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWE, Warszawa.
12. Martin-Castilla J.I., Rodriguez-Ruiz Ó. (2008), EFQM model: knowledge governance and competitive advantage, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 1.
13. Mikołajczyk Z. (2002), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
14. Oakland J.S. (2003), Total Quality Management. Text with casus. Butterworth-Heinemann, Third Edition.
15. Pascal B., Myśli [in:] Bardel M. (2002), Antologia tekstów filozoficznych, Część I, Wydawnictwo eSPe, Kraków.
16. Peters T. (2010), Małe wielkie sprawy. 163 sposoby osiągania doskonałości w biznesie (The Little big things. 163 ways to pursue excellence), MT Biznes, Warszawa.
17. Peters T., Austin N. (1985), A Passion for Excellence – The Leadership Difference, HarperCollins Publishers, London.
18. Peters T., Waterman R.H. Jr. (1995), In Search of excellence. Lessons from America’s Best-Run Companies. Harper Collins Publishers, London.
19. Platon, Obrona Arystotelesa [in:] Bardel M. (2002), Antologia tekstów filozoficznych, Część I, Wydawnictwo eSPe, Kraków.
20. Politis Y., Litos Ch., Grigoroudis E., Moustakis V.S. (2009), A business excellence model for the hotel sector: implementation to high-class Greek hotels, Benchmarking: An International Journal, Vol. 16, No. 4.
21. Senge P., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R., Smith B. (2008), Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
22. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
23. Sharma A.K., Talwar B. (2007), Evolution of ‘‘Universal Business Excellence Model’’ incorporating Vedic philosophy, Measuring Business Excellence, Vol. 11, No. 3.
24. Stabryła A. (2008), Proces zarządzania zmianami organizacyjnymi w kontekście ryzyka [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Z teorii i praktyki, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
25. Talwar B. (2011), Business excellence models and the path ahead . . ., The TQM Journal, Vol. 23, No. 1.
26. Vorria E.P., Bohoris G.A. (2009), Criteria requirements of the European business excellence model: a suggested approach, The TQM Journal, Vol. 21, No. 2.

Upload article :